Kop
Vernieuw Gij mij, o Eeuwig Licht
(Gezang 437 - Liedboek voor de Kerken)
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht.
God, laat mij voor Uw aangezicht
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

Vers 2:
Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.