Kop
Vertel aan alle Volken
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
Vertel aan alle volken,
vertolk in ieder land,
dat God de mensen liefheeft.
Hij draagt ons in Zijn hand.
Breng overal ter wereld
de waarheid aan het licht:
God heeft Zijn Zoon gezonden,
een Vorst, die levend maakt.

Vers 2:
Als minste van de mensen,
geboren in een stal,
is Hij het, die de hemel
op aarde brengen zal.
Vermoeiden en verdrukten,
bij Hem is ruimt' en rust.
Hij schenkt het levend water,
kom, drink naar hartelust.