Kop
Interkerkelijk Mannenkoor Drachten
Vol van Pracht (Johan de Heer 195)
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
Vol van pracht, vol van pracht
schijnt een ster in d' oosternacht;
wijzen leidt zij met haar gloren,
dr, waar Jezus is geboren.
Hier is 't heil, door hen verwacht.

Vers 2:
Hij is 't waard, Hij is 't waard,
die Zichzelf niet heeft gespaard,
Om het eeuwig, zalig leven,
aan verloor'nen weer te geven,
schoon 't Hem 't bitterst lijden baard'.

Vers 3:
Zingt verblijd! Zingt verblijd
lied'ren aan de Heer gewijd.
Laat aanbiddend ons herdenken
wat Hij ons heeft willen schenken;
wat Hij schenkt in eeuwigheid!

kerstster1 (9K)