Kop
Judith Sportel & Mannenkoor Fontanus
Volgen
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
Ik wil mijn Heiland volgen door dit aardse dal.
Hij is mij tot hulp en sterkte, ziet mij overal.
In zijn voetstap gaan en steeds luis'tren naar Zijn stem,
Glorievol Hem zien in 't nieuw Jeruzalem.

Refrein:
Volgen, volgen, ik wil Jezus volgen,
Hem alleen, Hem alleen, luist'rend naar Zijn stem.
Volgen, volgen, ik wil Jezus volgen,
achter Jezus aan naar 't nieuw Jeruzalem.

Vers 2:
Ik wil mijn Heiland volgen waar mijn weg ook gaat.
Hij wijst mij die weg want zonder Hem kan ik niet gaan.
Hij wijst mij de weg naar het hemels zalig oord.
Ik mag vast vertrouwen op Gods heilig Woord.

Herhalen refrein

Vers 3:
Hij is de Weg, Hij wijst mij telkens keer op keer,
waar de Weg mij leidt, ik vrees niet bij mij is de Heer.
Om de weg te gaan naar het hemels paradijs,
is mijn hoogste levensdoel, we gaan op reis.

Herhalen refrein

Slot:
Achter Jezus aan naar 't nieuw Jeruzalem.