Kop
Mirjam Feijer & Gemengd Hervormd Kerkkoor Rijssen
Wil onze Kinderen, Heer, Bewaren
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
Wil onze kind'ren, Heer, bewaren
in 't leven, zwaar van zorg en leed,
en schenk ons 't onbeperkt vertrouwen
dat G' er geen enkel van vergeet.

Vers 2:
Bind Gij hen daag'lijks nauwer Vader,
aan u, Beschermer overal,
dat wat hun lot ook worden moge,
er geen uit Uw gemeenschap valt.

Vers 3:
Wil hen in Uwe vrede bergen,
al raast om hen al 't aards tumult.
Geef hun Uw kracht als zonden lokken
en Uw vergeving in hun schuld.

Vers 4:
Wil onze kind'ren, Heer, bewaren
op wegen naar Uw eeuwig land.
Wij brengen hen tot U, o Vader,
neem Gij die kind'ren aan Uw hand.