Kop
Lisinka de Vries
Zolang er Mensen zijn op Aarde
Gezang 488a - Liedboek voor de Kerken)
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.

Vers 2:
Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus' Naam.

Vers 3:
Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen in het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

Vers 4:
Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt Uw Zoon aan ons gegeven,
Zijn lichaam is het Levend Brood.