Kop
Zouden wij ook eenmaal komen?
(Johan de Heer 82)
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
Zouden wij ook eenmaal komen,
waar de levensstroom ontspringt,
en aan d' altijd groene zomen
Christus' kerk Zijn lof steeds zingt?

Refrein:
Laat ons streven eens te komen
aan de zilv'ren, zilv'ren stromen,
waar aan d' altijd groene zomen
Christus' Kerk 't Hosanna zingt.

Vers 2:
Zalig, heerlijk zal 't ons wezen,
daar, verlost van zonde en pijn,
rein, van alle smet genezen,
meer dan d' eng'len Gods te zijn.

Herhalen refrein (2x)