Kop
 

Voor u verzameld

Op deze pagina kunt u allerlei interressante wetenswaardigheden, wijsheden en informatie vinden,
die wij speciaal voor u vezameld hebben.

Ga met de muis over het driehoekje voor de tekst,
en u ziet de daarbij behorende Bijbeltekst(en).
Jezus ontving de straf,
opdat ons vergeving geschonken zou worden.
Jezus werd gewond,
opdat wij genezing zouden ontvangen.
Jezus werd met onze zonde tot zonde gemaakt,
opdat wij met Zijn gerechtigheid
rechtvaardig gemaakt zouden worden.
Jezus stierf onze dood,
opdat wij Zijn leven zouden ontvangen.
Jezus werd tot een vloek gemaakt,
opdat wij de zegen zouden ontvangen.
Jezus onderging onze armoede
opdat wij zouden delen in overvloed.
Jezus droeg onze schaamte
opdat wij zouden delen in Zijn heerlijkheid.
Jezus onderging onze afwijzing,
opdat wij de acceptatie door de Vader zouden ontvangen.
Jezus werd door de dood afgesneden van God,
opdat wij voor eeuwig met God verenigd zouden worden.
Onze oude mens werd in Hem ter dood gebracht,
opdat de nieuwe mens in ons tot leven zou komen.
Treasure
In de aanbidding willen we er aan denken dat:
1.Onze Vader boven ons is.
2.Onze God met ons is.
3.Ons fundament onder ons is.
4.Zijn engelen om ons heen zijn.
5.Zijn blijdschap in ons is.
6.Levend water uit ons binnenste stroomt.
7.Broeders en zusters naast ons staan.
8.Het donkere dal achter ons ligt.
9.Een geweldige toekomst voor ons ligt.
10.Zijn heerlijkheid over ons is.
Have a great day
Wist u, dat de eerste letters van de namen van de aartsvaders van IsraŽl, en de eerste letters van de namen van hun vrouwen, samen de naam "IsraŽl" vormen?
Deze mensen zijn:
Nederlands:Hebreeuws:Beginletter:
AbrahamAvraham Alef
SaraSara Sien
IsaakJitschak Jod
RebekkaRivka Reesj
JakobJakov Jod
LeaLea Lamed
RachelRachel Reesj
Houdt u er rekening mee, dat Hebreeuws van rechts naar links gelezen wordt.
De naam IsraŽl, in het Hebreeuws Jisrael, wordt geschreven als .
Zoals u ziet bestaat dit woord uit de letters (van rechts naar links) Joed, Shien, Reesh, Alef, en Lamed, dezelfde letters, die we als eerste letter van de namen zagen!
In al deze namen komen slechts 12 verschillende letters voor
(Alef, Bet, Hee, Chet, Jod, Lamed, Mem, Ajin, Tsadi, Kof, Reesj en Sien).
Dit komt overeen met de 12 stammen van IsraŽl!
In het totaal bestaan de namen uit 26 letters.
De naam van onze Here God is JHWH (Jod, Hee, Waw, Hee). In het Hebreeuws heeft iedere letter een waarde:
(Jod = 10, Hee = 5, Waw = 6).
Berekenen we de totale waarde van JHWH = 10 + 5 + 6 + 5, dan is dit ook 26, evenveel dus als het totale aantal letters!
Wist u trouwens, dat van de letters "JHWH" JHWH de tekst "Hayah Hoveh Yi'yeh" Hayah Hoveh Yi'yeh gevormd kan worden? Dit betekent: "Hij was, hij is, en hij zal zijn".
Toch wel opmerkelijk, is het niet?
De Bijbel is toch een bijzonder boek!
Het is Gods Woord!
God bless

 

Psalm 23 - De HEER is Mijn Herder,
Een psalm van David
De HEER is mijn Herder,Wat een relatie!
het ontbreekt mij aan niets.Wat een voorziening!
Hij laat mij rusten in groene weidenWat een verzorging!
en voert mij naar vredig water,Wat een rust!
Hij geeft mij nieuwe kracht,Wat een versterking!
en leidt mij langs veilige padenWat een leiding!
tot eer van Zijn naam.Wat een levensdoel!
Al gaat mijn weg door een donker dal,Wat een beproeving!
ik vrees geen gevaar,Wat een zekerheid!
want U bent bij mij,Wat een trouw!
uw stok en uw staf,Wat een bescherming!
zij geven mij moed.Wat een vertroosting!
U nodigt mij aan tafelWat een hoop!
voor het oog van de vijand,Wat een overwinning!
u zalft mijn hoofd met olie,Wat een heiliging!
mijn beker vloeit over.Wat een overvloed!
Geluk en genade volgen mijWat een zegen!
alle dagen van mijn leven,Wat een genade!
ik keer terug in het huis van de HEERWat een geborgenheid!
tot in lengte van dagen.Wat een heerlijke toekomst!

Ik kan niet bidden
Ik kan niet zeggen Onze,
als ik geen ruimte heb in mijn leven voor anderen
en voor hun noden en behoeftes.
 
Ik kan niet zeggen Vader,
als ik deze relatie niet laat zien in mijn dagelijkse leven.
 
Ik kan niet zeggen die in de hemelen zijt,
als ik alleen maar met aardse dingen bezig ben.
 
Ik kan niet zeggen Uw Naam worde geheiligd,
als ik zelf alleen maar aan mijn eigen eer denk.
 
Ik kan niet zeggen Uw Koninkrijk kome,
als ik niet wil getuigen van Hem.
 
Ik kan niet zeggen Uw Wil geschiede,
als ik altijd mijn eigen zin wil doen.
 
Ik kan niet zeggen in de hemel alzo ook op de aarde,
als ik niet echt klaar ben om mijzelf te geven voor Zijn Koninkrijk
hier en nu.
 
Ik kan niet zeggen geef ons heden ons dagelijks brood,
zonder mij ervoor in te spannen, of als ik al mijn geld verbras.
 
Ik kan niet zeggen en vergeef ons onze schulden,
als ik geen berouw heb.
 
Ik kan niet zeggen gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren,
als ik steeds maar wrok blijf koesteren voor iedereen.
 
Ik kan niet zeggen leid ons niet in verzoeking,
als ik doelbewust situaties opzoek waar ik de verleiding
niet kan weerstaan.
 
Ik kan niet zeggen maar verlos ons van de boze,
als ik niet wil vechten in Het Koninkrijk met het ultieme wapen:
Het Gebed.
 
Ik kan niet zeggen want van U is het Koninkrijk,
als ik zelf nog geen gehoorzaamheid toon voor U.
 
Ik kan niet zeggen en de Kracht,
als ik bang ben voor wat mijn buren van mij kunnen zeggen
of wat zij zullen doen.
 
Ik kan niet zeggen en de Heerlijkheid,
als Hij niet in mijn leven regeert.
 
Ik kan niet zeggen tot in alle Eeuwigheid,
als ik te angstvallig bezig ben met de gebeurtenissen
van iedere dag.
 
Ik kan niet zeggen AMEN,
zonder dat ik alles wat ik hiervoor gebeden heb
oprecht meen en belijd.

Bijbels ABC
A is de Almachtige, eeuwige God.
B is de Bijbel, die moet niet op slot.
C is de Christus, Gods eniggeboren zoon.
D is de duivel, die wou op de troon.
E is eeuwig leven, heb jij dat al ontvangen?
F is het feest waarnaar je gaat verlangen.
G is de Geest, die geeft je kracht.
H is de Hemel, waar God op ons wacht.
I is een ieder op deze aard'.
J is Jezus, Hij is onze lofprijs waard.
K is de kroon die je krijgen zal.
L is Gods Liefde, ken jij die al?
M is je meester, dat wil Jezus zijn.
N is een nieuw begin in je leven, wat fijn.
O is olie, het teken van de Geest.
P is Pasen, het opstandingsfeest.
Q is Quirinius, die voerde het bewind.
R is de rust die je in Jezus vindt.
S is: Spoedig komt de Heiland weer.
T is: Tezamen met de Heilige engelen dit keer.
U is de ure die niemand weet.
V is de Vader, die weet hoe je heet.
W is de weg, voor ons bereid.
X is het onbekende, waarlangs deze leidt.
IJ is de ijver om Jezus te dienen.
Z is de zonde waar je om moet grienen.
Twee grote vragen:

De mens zegt:
"God, ik heb gebeden en gebeden en gebeden.
Waarom antwoordt U niet?'

God zegt:
'Mens, Ik heb geantwoord en geantwoord en geantwoord.
Waarom luister je niet?'

Als je in de put zit.....
Een man viel in een diepe put en kon er niet meer uit.
Hij riep om hulp.
Verschillende mensen hoorden hem.
Een humanist komt langs, ziet hem en zegt:
"Ik vind het zo erg voor je."
Een natuurkundige passeerde en zei:
"Het is logisch dat iemand in die put valt."
Een farizeeŽr zei:
"Belijdt je zonden.
Alleen slechte mensen vallen in een put."
Een wiskundige passeerde.
Hij berekende hoeveel kans een mens heeft
om in deze put te vallen.
Een journalist wilde een exclusief verhaal en vroeg:
"Hoe ben je in die put terechtgekomen?"
Een fundamentalist zag hem en zei:
"Jij verdient het in die put de zitten."
Een klager zei:
"Wacht maar totdat je hebt gezien hoe diep mijn put is."
Een optimist zag de man en zei:
"Het kan altijd nog slechter."
Een pessimist vertelde hem:
"Het zal beslist nog veel slechter worden."
Aristoteles kwam langs en zei:
"Ken jezelf."
Confucius passeerde de put en zei:
"Het is beter voor je
dat je ver van zulke plaatsen vandaan houdt."
Plato zag hem en zei:
"Ga op zoek naar de waarheid."
Zoroaster passeerde en vertelde hem:
"Om eruit te komen moet je je wilskracht gebruiken."
Een lid van de Christian Science adviseerde:
"Je bent niet in de problemen, je denkt het alleen maar."
Charles Darwin hoorde de man en zei:
"Als je maar sterk genoeg bent, zal je overleven."
Een Yoga-beoefenaar adviseerde:
"Je moet jezelf uittillen boven je problemen."
De Beatles passeerden en zeiden:
" Alles wat je nodig hebt is liefde."
Een waarzegger zag de man en vertelde hem:
"Raadpleeg de sterren, de tekenen van de dierenriem."
Een ambtenaar keek naar beneden en vroeg:
"Heb je toestemming om in die put te zijn?"
Een politieagent passeerde en zei:
"Je mag hier niet zwemmen."
Een psychiater deed verslag en zei:
"Voel je niet schuldig dat je in deze put gevallen bent.
Dan zul je je veel beter voelen."
Een moslim passeerde en zei:
"Het is de wil van Allah."
Een boeddhist zag de man en zei:
"Het is je noodlot. Laat het een les voor je zijn.
Dan kun je het in je volgende leven beter doen."
Toen kwam Jezus langs.
Hij zag de man, strekte Zijn hand uit,
en trok hem uit de put.
Hij plaatste zijn voeten op vaste grond,
reinigde hem van de modder en droogde zijn tranen.
The Holy Alphabet
Although things are not perfect
Because of trial or pain
Continue in thanksgiving
Do not begin to blame
Even when the times are hard
Fierce winds are bound to blow
God is forever able
Hold on to what you know
Imagine life without His love
Joy would cease to be
Keep thanking Him for all the things
Love imparts to thee
Move out of "Camp Complaining"
No weapon that is known
On earth can yield the power
Praise can do alone
Quit looking at the future
Redeem the time at hand
Start every day with worship
To "thank" is a command
Until we see Him coming
Victorious in the sky
We'll run the race with gratitude
Xalting God most high
Yes, there'll be good times
and yes some will be bad, but...
Zion waits in glory...
where none are ever sad!
tekst_zo_dichtbij (10K)
Gevoel versus Jezus
Gevoel zegt:Kijk eens om je heen.
Jezus zegt:Zie op Mij.
Gevoel zegt:Hier kom je nooit uit.
Jezus zegt:Ik maak je vrij.
Gevoel zegt:Je struikelt telkens weer.
Jezus zegt:Ik hou je vast.
Gevoel zegt:Je hebt ook zoveel zorgen.
Jezus zegt:Geef Mij dan je last.
Gevoel zegt:Jij schiet altijd te kort.
Jezus zegt:In Mij ben je volmaakt.
Gevoel zegt:Je woorden zijn zonder kracht.
Jezus zegt:Ik ben het die harten raakt.
Gevoel zegt:Jij kan alleen maar huilen.
Jezus zegt:Verblijd je te allen tijde.
Gevoel zegt:Trek maar een muur op.
Jezus zegt:Niets kan je van Mijn liefde scheiden.
Gevoel zegt:Je bent onzeker en angstig.
Jezus zegt:Vrees niet je bent van Mij.
Gevoel zegt:De mensen mogen mij niet.
Jezus zegt:Ik ben voor jou, wie zal tegen je zijn?
Gevoel zegt:Je bent zo minderwaardig.
Jezus zegt:Je bent kostbaar in Mijn ogen.
Gevoel zegt:Ga maar heel diep gebukt.
Jezus zegt:Hef je hoofd omhoog.
Gevoel zegt:Jij bent zo zwak.
Jezus zegt:Zo openbaar je Mijn kracht.
Gevoel zegt:Hoe kun je nu volhouden.
Jezus zegt:Als je Mij maar verwacht.
Gevoel zegt:Je hebt weer te weinig gebeden.
Jezus zegt:Slaap nu maar, rust maar in Mijn vrede.